Waarde

De aloude marketingwetten gelden niet meer. Definiëren van doelgroepen is lastiger, verkopen via internet nemen toe en ook logistiek en supply chain management vormen steeds grotere uitdagingen. En wat te denken van kwaliteitsbeheersing? Al deze aandachtsgebieden genereren eigen data; en blijken veelal niet recent op moment van gebruik. Verouderde, vaak handmatig ingevoerde data is daarmee geen juiste basis voor het nemen van beslissingen. Hoe actueel is uw management data? Bovendien, accountmanagers gebruiken om marktdata te verzamelen en in een systeem te zetten is toch verleden tijd? Want: enorm kostbaar en inefficiënt. Een goede accountmanager heeft immers andere kwaliteiten

BIOS+ biedt u toegang naar actuele en kwalitatieve informatie, waarmee u voorsprong opbouwt. Onze consultants zijn zeer ervaren op het gebied van marketing & sales, crm & erp, en informatie & communicatie technologie. Door deze werkvelden te koppelen via connected platforms biedt BIOS+ duidelijke meerwaarde aan haar klanten in vergelijking met individuele aanbieders. Het resultaat: inzicht in relevante, actuele data uit de héle bedrijfskolom en transparantie in de werkelijk waarde van een portefeuille. 

Mens weer centraal

Met BIOS+ wordt accountmanagement weer gebruikt waar deze voor bedoeld is: vanuit klantgerichtheid en loyaliteit werken aan groei. De rol van de accountmanager gaat daarmee in feite van sales naar marketing. Immers, de benodigde data komt met BIOS+ automatisch binnen. Accountmanagers hebben daarmee volop ruimte om te werken op basis van loyaliteit, met marketingacties op de juiste plek in de bedrijfskolom.

Deze connectie tussen marketing en sales is de kracht van BIOS+. We noemen dat Data Driven Marketing. Op elke plek in de hele bedrijfskolom is inzichtelijk welke marketingactiviteiten het beste werken. Dus geen push maar pull, door binding te houden met de klant. Door niet te verkopen, maar de klant te helpen inkopen ontstaat loyaliteit. Met BIOS+ genereert u cross selling op basis van cross insights!

Real time data

Actualiteit speelt een belangrijke rol bij het nemen van managementbeslissingen. In veel organisaties worden besluiten genomen op basis van data die (soms langer dan) een jaar daarvoor is vastgelegd. Hoe anders worden bedrijfsresultaten als beslissingen genomen worden met recente, actuele data? BIOS+ maakt dit mogelijk. Standaard!

Sterker nog: vanuit de beschikbare data is BIOS+ in staat klantkenmerken te destilleren. Op basis van deze klantkenmerken worden marketing en sales een stuk directer en daarmee efficiënter. Wij zeggen daarom: Data Driven Marketing is het nieuwe customer relationship management.

Kwaliteit door gebruiksgemak

Traditioneel gezien wordt in veel branches crm-software in beperkte mate gebruikt. De oorzaak ligt veelal in de niet-gebruiksvriendelijkheid, veel onnodige invulvelden met onjuiste benamingen of zelfs het ontbreken van toegevoegde waarde voor de gebruiker.

BIOS+ stimuleert gebruik door continu aandacht te geven aan gebruiksgemak. Zo wordt data vertaald naar overzichtelijke visuals. En alle velden in BIOS+ kunnen uw bedrijfsspecifieke term krijgen. Zo is een snelle en juiste input gegarandeerd. En dat genereert weer kwalitatieve en actuele data, als input voor te nemen beslissingen.