Veranderende wereld

De wereld verandert continu. Technologische en sociale innovaties zijn aan de orde van de dag. Maatschappelijke waarden veranderen. Wat vandaag nog maatstaf is kan morgen achterhaald zijn. Zie daar als bedrijf maar eens je weg in te vinden. Boven alle trends en ontwikkelingen staat in feite één thema centraal: waarde. Wie van waarde is of wie waarde toevoegt is relevant. Anders niet. BIOS+ vertaald dit als uitgangspunt in haar dienstverlening: waarde georiënteerd werken.

BIOS+ voegt continu waarde toe aan processen, producten en diensten door waarde toe te voegen aan beschikbare data. Hierdoor ontstaat vernieuwd inzicht in bestaande kpi’s of worden nieuwe indicatoren vastgesteld. BIOS+ zorgt voor heldere rapportages, van ordermodules tot marketing- en salesplannen en actielijsten. Het zelflerende systeem is altijd up-to-date en realtime. Werken met BIOS+ biedt inzicht en transparantie in de werkelijke waarde van een portefeuille, op basis van data uit de héle bedrijfskolom. BIOS+ werkt voor organisaties in retail, fmcg, zorg en industrie.

Trends in CRM

Het belang van CRM neemt in de toekomst alleen maar toe. Was het in het verleden nog heel gewoon om iedereen in het klantenbestand uit te nodigen voor een evenement of promotiemateriaal voor een actie te sturen en accountmanagers een vast rondje door het land te laten rijden; de klant van nu verwacht een op maat gesneden aanbod. Contact -in welke vorm dan ook- dat niet op het juiste moment plaatsvindt is inefficient en werkt zelfs averechts. Nieuwsbrieven of mailings met een verkeerde boodschap op het verkeerde moment zijn vergeefse moeite. Ook accountmanagers die niets toevoegen op het moment van klantbezoek, worden steeds vaker gezien als spam. Spam staat loyaliteit in de weg en schaadt zelfs een klantrelatie.

BIOS+ geeft inzicht en transparantie in de werkelijk waarde van een portefeuille, op basis van data uit de héle bedrijfskolom. Door met connected platforms deze data te structureren, ontstaat razendsnel inzicht in alle gewenste parameters. Meer, actuelere en kwalitatief betere data dan een accountmanager ooit kan achterhalen. Met BIOS+ genereert u cross selling op basis van cross insights!

Data Driven Marketing

Met BIOS+ wordt accountmanagement weer gebruikt waar deze voor bedoeld is: vanuit klantgerichtheid en loyaliteit werken aan groei. Door op de juiste plek in de bedrijfskolom de juiste marketing toe te passen. Multichannel en cross mediaal dus! BIOS+ geeft inzicht in de plek en de te nemen actie: met het juiste klantprofiel en klantvraag de behoefte in kaart brengen en op basis daarvan producten of diensten aanbieden.

De rol van de accountmanager gaat daarmee in feite van sales naar marketing. Immers, de benodigde data komt met BIOS+ automatisch binnen. Accountmanagers hebben daarmee volop ruimte om te werken op basis van loyaliteit, met marketingacties op de juiste plek in de bedrijfskolom. Deze connectie tussen marketing en sales is de kracht van BIOS+. We noemen dat Data Driven Marketing. Op elke plek in de hele bedrijfskolom is inzichtelijk welke marketingactiviteiten het beste werken. Dus geen push maar pull, door binding te houden met je klant. Door niet te verkopen maar de klant te helpen inkopen ontstaat loyaliteit. Met BIOS+ krijgt u niet alleen een groter deel van de taart; u maakt ook de taart groter!

Kwaliteit door gebruiksgemak

Traditioneel gezien wordt in veel branches crm-software in beperkte mate gebruikt. De oorzaak ligt veelal in de niet-gebruiksvriendelijkheid, veel onnodige invulvelden met onjuiste benamingen of zelfs het ontbreken van toegevoegde waarde voor de gebruiker.

BIOS+ stimuleert gebruik door continu aandacht te geven aan gebruiksgemak. Zo wordt data vertaald naar overzichtelijke visuals. En alle velden in BIOS+ kunnen uw bedrijfsspecifieke term krijgen. Zo is een snelle en juiste input gegarandeerd. En dat genereert weer kwalitatieve en actuele data, als input voor te nemen beslissingen.

BIOS+ gratis voor maatschappelijk organisaties

Overal waar met relaties, acties en planningen wordt gewerkt is BIOS+ van meerwaarde. Dat geldt dus ook voor maatschappelijke organisaties, zoals NGO’s, verenigingen en stichtingen. Maar al te vaak blijkt dat bij dit soort organisaties hier onvoldoende middelen voor zijn. En dat is jammer, want juist deze organisaties kunnen veel succesvoller zijn met professioneel CRM. Daarom is BIOS+ gratis beschikbaar, speciaal voor deze organisaties zonder winstoogmerk. Met deze ondersteuning helpt BIOS+ deze organisaties naar een hoger plan, door beschikbare data te verrijken en kansen inzichtelijk te maken. Bent u van mening in aanmerking te komen voor een gratis licentie? Neem contact op met ons voor het maken van een afspraak. Wij helpen u graag verder.